Vastgoed en stedelijke ontwikkeling

De aantrekkingskracht van eigenheid

Concept ontwikkeling, programmering, branding & marketing

Deze tijd vraagt om een integrale aanpak; naast branding en communicatie kunnen wij meedenken in stedenbouwkundige oplossingen, bewonersparticipatie, architecten keuzes, concepting, programmering. Dat maakt Mattmo een unieke speler in deze sector.

Stedelijke ontwikkeling betekent voor ons vooruitgang, de toekomst
Steden groeien en worden complexer. Ze transformeren in snel tempo. De stad staat hoog op de agenda van alle stakeholders. Slimme ideeën helpen om onze steden leefbaar en bereikbaar te houden en duurzaam in te richten. 

Integrale aanpak
Projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders, woningbouwcorporaties, overheden, stedenbouwers en architecten lopen tegen nieuwe vragen aan. Hoe ga je om met leegstand? Wat zijn mogelijke nieuwe toepassingen? Hoe ga je om met je veranderende rol als ontwikkelaar of beheerder? Welke kansen liggen er in deze tijd? 

Verantwoordelijkheid
Mattmo werkt vanuit een integrale aanpak en co-creatie aan deze issues. Zo redeneren we bij gebiedontwikkeling altijd vanuit de eigenheid van het gebied.

In onze benadering kunnen gebruikers van het gebied bij de nieuwe programmering betrokken worden en participeren in de invulling. Door uit te gaan van historische functies en het karakter van een gebied, wordt de identiteit versterkt. Met een compleet concept creëren we vitaliteit en leefbaarheid. 

Van concept tot succes

Niet alleen branding
Meedenken in stedenbouwkundige oplossingen, bewonersparticipatie, architecten keuzes, concepting, programmering.

Belangrijk is om een duidelijk concept te hebben aan het begin van de ontwikkeling. Dan ontwikkel je een project dat onderscheidend is. Creativiteit in de conceptfase draagt bij aan het succes. Mattmo is niet alleen een branding bedrijf maar kan ook meedenken in stedenbouwkundige oplossingen, bewonersparticipatie, architecten keuzes, concepting, programmering, omdat we geloven in een integrale aanpak waarin alles op elkaar afgestemd is waardoor de slagkracht zo groot mogelijk is, juist in deze verandere tijd. 

Duurzaamheid
Mattmo kan u begeleiden bij deze issues. Wij lopen voorop als het gaat om de trends in ontwikkeling: geïntegreerde aanpak, duurzaam bouwen en gebruikersgemak. Trends die nieuwe kansen bieden, juist in deze tijd.