Food for thought

De combinatie van inspiratie en verantwoordelijkheid

Eten verbindt.

Creëren van bewustzijn op het gebied van food
Eten is een manier om een brug te slaan tussen mensen, landen en culturen. En eten heeft grote impact op ons welzijn. Wij geloven in de preventieve rol van voeding en willen daaraan een positieve bijdrage bieden. Zo zitten we met diverse partijen om de tafel over de voedseltransitie, over duurzaamheid en keten verantwoordelijkheid – en nemen we ook zelf initiatieven hierin. Mattmo Creative is bijvoorbeeld een van de founding fathers van Dutch Cuisine. 

Food is een passie van ons. We werken dan ook graag met iedereen die met echt en puur eten bezig is. Van de onafhankelijke food truck exploitant en ambachtelijke slager tot de overheid. 

Iedereen is bewuster bezig met eten: herkomst, gezondheidsaspecten, impact op ons milieu en ook de smaak, communicatie en presentatie; iedereen draagt in kleinere of grotere mate bij aan de voedseltransitie. Transitie biedt kansen en die helpen wij graag benutten.

Koploper in transitie­gebieden
Transitie biedt kansen aan kleine en grote partijen en die helpen we graag benutten.

We helpen kleinschalige initiatieven, food incubators en producenten met hun branding en de ontwikkeling van hun producten en proposities. Want juist de kleinere initiatieven geven kleur en dragen bij aan de diversiteit en vitaliteit van onze voedseleconomie.

Daarom investeren wij in hun creativiteit met R&D, pilots en bovenal door te helpen zich met een authentiek, aansprekend merk en verleidende communicatie in de markt te profileren.

Ook werken we samen met grote partijen met een gevestigde naam. Bijvoorbeeld met het benoemen van nieuwe of vaak onbenoemde waarden die het bedrijf rijk is. Traditioneel gaat men uit van kosten, efficiëntie, groei. De nieuwe realiteit vraagt om het impactmodel: wat is het morele kompas dat ten grondslag ligt aan de bedrijfsvoering en wat is jullie maatschappelijke impact? Met het impactmodel adviseren wij organisaties een duidelijker focus te krijgen en bewuster, vanuit hun non-financiële waarden tot een inspirerende bijdrage aan de voedseltransitie te komen.

Food inspireert

Bewustzijn creëren
Al meer dan tien jaar is Mattmo bezig met het creëren van bewustzijn op het gebied van food. We zitten met grote partijen om de tafel om mee te denken over duurzaamheid en ketenverantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door concepten voor effectieve stakeholderdialogen. We nemen zelf initiatieven op het gebied van eetcultuur, zowel in het culturele als het creatieve domein. Als een van de founding fathers en het vaste branding- en communicatiebureau van Dutch Cuisine werken we aan de verspreiding van kennis over onze Nederlandse eetcultuur en de verhoging van het bewustzijn over voeding en de herkomst van ons voedsel.  

Onze kracht komt tot uiting in cross-overs als Voedsel & Beweging, Voedsel & Cultuur, Voedsel & Sociale Cohesie. Dat inspireert ons. De verhalen achter eten, de gewoonten, de gebruiken – ze zijn onze passie en interesse.

De feiten op tafel

human to human
De traditionele B2B en B2C benadering verschuift naar een meer relatiegerichte aanpak: human to human of H2H. 

Door community’s te bouwen en je te richten op volgers bouw je een directe relatie op met de uiteindelijke gebruikers en liefhebbers van je merk en je producten. Hoe doe je dat? Door waarde te creëren waarin mensen geloven en betrokken zijn en daar consistent in te zijn. Dit begint uiteraard bij jezelf en je eigen organisatie. 

Advies aan de publieke sector
Eigenlijk hebben we het over een gedragsverandering van alle partijen in de voedselketen, of zoals wij vaak zeggen “van grond tot mond”. Op overheidsniveau (nationaal, regionaal en lokaal) zijn ambitieuze doelstellingen gesteld. Hoe krijg je die voor elkaar? Hoe zorg je ervoor dat beleidspunten daadwerkelijk vervlochten raken met het bedrijfsleven en het brede publiek? Top-down, maar ook bottom-up? Door maatwerkconcepten toe te passen die mensen een handelingsperspectief te geven. En de motivatie te geven om daadwerkelijk de verandering in te zetten en vol te houden. Hierin kunnen wij overheden en betrokken organisaties adviseren.