Mattmo zoekt een Branding & Communicatiemanager

Mattmo Creative is een strategisch communicatie- en designbureau, dat zich inzet voor duurzame merken, betekenisvolle producten en een vitale samenleving.  Als cultuur- en identiteitenbouwers doen we dit door nieuwe inzichten te geven, nieuwe concepten aan te reiken en deze altijd op een creatieve manier concreet te maken. Voor de functie Branding & Communicatiemanager zoeken we… Mattmo zoekt een Branding & Communicatiemanager