VanDrie Group

Employer branding & recruitment campagne

Mattmo heeft voor de VanDrie Group het employer brand alsook de nieuwe recruitment campagne en site ontwikkeld.

 
Case study

VanDrie Group / Mensen zoals jij en ik.

ANTWOORD

Vervolgens inventariseren van overige relevante informatie zoals medewerkerstevredenheidsonderzoeken en a.d.h.v. een strategie sessie met MT en de belangrijkste recruitment officers bepalen wie de VanDrie Group is (vaststellen kernwaarden die toekomstbestendig zijn) en waar ze heen gaan (wat is de ambitie).
 
Vaststellen employer brand en ontwikkelen van een VanDrie Group kompas als leidraad voor het handelen van de medewerkers incl. een leer- en leefplan (i.s.m. met de stuurgroep Employer Brand waarin alle P&O managers zitting hebben). Dit alles komt terug op de nieuwe recruitment site, in de brochure en alle in- en externe communicatie. Door de Corona crisis is de implementatie via een in- en externe campagne even stilgelegd.

Bij de VanDrie Group werken mensen van allerlei achtergronden, uit allerlei landen. Het zijn mensen zoals jij en ik, met dromen, wensen en plannen voor de toekomst. 

Over VanDrie Group

Het Nederlandse familiebedrijf de VanDrie Group produceert kalfs- en rundvlees, kalvervoeders, zuivelgrondstoffen en kalfsvellen. Uniek aan de VanDrie Group is dat zij alle schakels in de keten in eigen beheer heeft: van aankoop van kalveren, kalverhouderijen, verwerking en handel van zuivelgrondstoffen, productie van (kalver)voeders, productie van kalfs- en rundvlees, de bewerking van kalfsvellen, tot aan marketing en promotie. Daarmee draagt de groep optimaal bij aan het verwaarden van bijproducten uit de melkveehouderij. Met 2.600 medewerkers werkzaam bij 25 dochterbedrijven in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Duitsland én een Europees marktaandeel van 30% is de VanDrie Group een speler van formaat.

Wereldmarktleider

De Van Drie Group is wereldmarktleider op het gebied van kalfsvlees. 

De opdracht

De VanDrie Group wilde zich meer zichtbaar positioneren als werkgever. Geen eenvoudige opgave gezien het diverse personeelsbestand, van laag- tot hooggeschoold, van productiemedewerkers tot management en zowel Nederlands, Duits, Pools Litouws als Roemeens. De vraag die via een pitch werd uitgezet was: “Maak een plan om de verschillende doelgroepen te bereiken en bepaal de inzet van on- en offline media. Optimaliseer de ‘Werken bij website’ en vergroot onze online vindbaarheid. Zet een framewerk neer voor de gehele communicatie op het gebied van employer branding en volg hierbij zoveel mogelijk onze huisstijl”.

Uitvoering en resultaten

Op basis van een stappenplan is Mattmo aan de slag gegaan. Na een eerste inventarisatie en interviews met diverse sleutelfunctionarissen is een positionering vastgesteld waarmee het employer brand geladen kon worden. Het employer brand is vertaald naar een kompas met kernwaarden als leidraad voor het handelen van de medewerkers, inclusief een leer- en leefplan. Aan de hand van nadere segmentatie van het personeelsbestand zijn persona’s uitgewerkt die zijn doorgevoerd op de nieuw ontwikkelde ‘Werken bij website’. Het employer brand staat tevens aan de basis voor de campagne waarin de verschillende middelen, zowel online (‘Werken bij website’, Linkedin, Facebook en instagram post formats) als offline (brochure, advertenties, abri’s, outdoor posters, banieren en beursmateriaal) zijn uitgewerkt.