Transitieopgaven voor de ruimtelijke ordening van Nederland

VRAAG

MooiNL is een innovatie-programma en geeft invulling aan de grote transitieopgaven en het borgen van ruimtelijke kwaliteit. 

Case study

MooiNL / Transitieopgaven voor de ruimtelijke ordening van Nederland.

ANTWOORD

Dit is het partnerevent van MooiNL in de Caballerofabriek in Den Haag. Hierbij kwamen 150 specialisten bij elkaar zoals Minister de Jonge, rijksbouwmeester Francesco Veenstra, architecten, stedenbouwkundige en landschapsarchitecten. Maar ook mensen van de Provincies, Gemeenten, Staatsbosbeheer en TNO. Mattmo heeft, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dit event mede vormgegeven, zowel inhoudelijk als visueel. Minister Hugo de Jonge gaf het startschot voor het toekomstdenken in zogenaamde ontwerpateliers. Het evenement bestond oa uit een serie sessies over de ambitie, de opgaven en over hoe deze partijen slim met elkaar kunnen samenwerken.