Dutch Cuisine

Branding en een gezamenlijke marketing met partners: 1+1=3

Samen met chef-koks, cultuurmakers en producenten heeft Monique Mulder (Mattmo) in 2015 Dutch Cuisine mede opgericht, een beweging die de Nederlandse keuken en eetcultuur op de kaart zet in binnen- en buitenland.

Case study

Dutch Cuisine / Mattmo brengt een nieuwe kijk op de Nederlandse eetcultuur: een eetculuur die uniek is!

Over Dutch Cuisine

Dutch Cuisine is een stichting die de bewustwording van de Nederlandse eetcultuur wil bevorderen. Dutch Cuisine wil komen tot gedragsverandering, verduurzaming van de keten en de Nederlandse eetcultuur nationaal en internationaal op de kaart zetten. Uitgangspunt is een manifest met vijf principes: seizoensgebonden, 80% plantaardig, natuurlijk en “no waste”, kwaliteitsproducten en toekomstbestendig. Als branding- en communicatiebureau van Dutch Cuisine, verzorgt Mattmo Creative de brand- en communicatiestrategie en alle communicatie naar de doelgroepen van Dutch Cuisine op beleidsniveau, operationeel niveau en naar het brede publiek. Dutch Cuisine wordt hierin gepositioneerd als de verbindende schakel in de verduurzaming van de voedselproductie- en consumptie.

Met een geïntegreerde aanpak worden de doelgroepen op alle niveaus bereikt en geëngageerd.

De strategie
Met een geïntegreerde aanpak worden de doelgroepen op alle niveaus bereikt en geëngageerd. Voor beleidsmakers en de professionele doelgroepen ligt het accent op samenwerking in het realiseren van de verkrijgbaarheid van duurzame producten en Dutch Cuisine maaltijden in horeca en catering en het uitdragen van het Dutch Cuisine gedachtegoed, ook via topchefs en foodprofessionals als ambassadeurs. Voor het brede publiek ligt het accent op informeren en inspireren. Over de gehele linie wordt de waarde van de Nederlandse eetcultuur, lokale producten en inspiratie om creatief te zijn met Nederlandse producten geaccentueerd: we kunnen trots zijn op onze Nederlandse eetcultuur!

Inspirerende ervaringen bieden! To see, to do, to taste!

De initiatiefnemers van Dutch Cuisine, waaronder mede-oprichter Monique Mulder (Mattmo), zien de Nederlandse keuken graag duurzamer en gevarieerder en daarbij zijn de chefs de change-agents.

De aanpak
Op basis van een aantal KPI’s (aantal Dutch Cuisine restaurants, contactmomenten, genuttigde maaltijden) is een langlopende geïntegreerde communicatiecampagne uitgezet in een middelen- en mediakalender. Hierbij beogen wij maximaal effectiviteit in bereik van genoemde doelgroepen tegen zo laag mogelijke kosten. Ook over alle Dutch Cuisine (samenwerkings)projecten, bijvoorbeeld receptenontwikkeling met vervangende eiwitten, wordt gecommuniceerd. Een uitgebreid pakket aan communicatiemiddelen wordt ingezet, zowel online als offline. Middelen zijn o.a. de website (b2b en b2c), toolkits (o.a. t.b.v. korte ketens en The Netherlands branding), presentaties, inspiratievideo’s, e-mailnieuwsbrieven, blog, sociale media, downloadbare perskits, raamstickers, brochures, evenementen en expositiematerialen, receptenkaarten en Dutch Cuisine routes https://dutch-cuisineroutes.nl. Op actualiteiten, zoals de zware impact van corona op de horeca, wordt actief ingespeeld.

De strategie
Met een geïntegreerde aanpak worden de doelgroepen op alle niveaus bereikt en geëngageerd. Voor beleidsmakers en de professionele doelgroepen ligt het accent op samenwerking in het realiseren van de verkrijgbaarheid van duurzame producten en Dutch Cuisine maaltijden in horeca en catering en het uitdragen van het Dutch Cuisine gedachtegoed, ook via topchefs en foodprofessionals als ambassadeurs. Voor het brede publiek ligt het accent op informeren en inspireren. Over de gehele linie wordt de waarde van de Nederlandse eetcultuur, lokale producten en inspiratie om creatief te zijn met Nederlandse producten geaccentueerd: we kunnen trots zijn op onze Nederlandse eetcultuur!

Nederlandse paviljoen op de World Expo in Milaan met bezoek van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.

Dutch Cuisine Matchmaking Lokaal Voedsel

Kennis, ervaring en netwerk in alle aspecten bij het opzetten van een korte keten met streekproducten.

Dutch Cuisine stimuleert het gebruik van lokaal geproduceerd voedsel in de horeca. Want dat gebeurt helaas nog veel te weinig. Waarom is dat eigenlijk? Is er zo’n mismatch tussen vraag en aanbod van producten? Of komt het gewoon omdat producenten en horecaondernemers niet weten van elkaars bestaan? Ligt het misschien aan de distributiekanalen? Hoog tijd dus om eens de proef op de som te nemen in een pilotregio. Dat heeft Mattmo in samenwerking met Dutch Cuisine en andere partners gedaan in de regio de Kempen in Noord-Brabant. Matchmaking Lokaal Voedsel gaat om het opzetten van een korte keten tussen regionale producenten en de horeca in diezelfde regio. Er is een match als er besteld en geleverd wordt. De pilot in de Kempen en omstreken heeft veel opgeleverd zoals kennis, ervaring en netwerk in alle aspecten bij het opzetten van een korte keten met streekproducten. Dit verdient zeker navolging in andere regio’s. Daarom is het hele proces van initiatief tot uitvoering opgetekend in de ‘Toolkit Dutch Cuisine Matchmaking Lokaal Voedsel’.

Resultaat

Dutch Cuisine richt zich op alle stakeholders en partners die bijdragen aan de ambitie om de Nederlandse eetcultuur op de kaart te zetten

De Nederlandse eetcultuur stevig en duurzaam op de kaart zetten is iets dat je niet alleen kunt. Daarvoor zijn samenwerkingen nodig. Met koks en restaurants bijvoorbeeld. Maar ook met andere mensen en organisaties die invloed hebben op ons voedingspatroon; van producent tot groothandel en van beleidsmaker tot consument. Alleen door de krachten te bundelen en samenwerkingsverbanden aan te gaan binnen alle schakels van de voedselketen, kunnen we onze voedselconsumptie écht verduurzamen. Mattmo heeft in samenwerking met Dutch Cuisine inmiddels een groot netwerk van partners gerealiseerd die bijdragen aan de doelen van Dutch Cuisine. En dat heeft geen windeieren gelegd. Inmiddels zijn de doelen zoals gesteld tijdens de Voedseltop in 2017 ruimschoots gehaald en zijn er 653 restaurants aangesloten. Het einddoel is 1.000 restaurants in 2020.